Citizen Corner

FAQ's

Community Science Centres

જિલ્લાઓમાં લોકવિજ્ઞાન કેન્દ્રો સ્થાપવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ લોકોને વિજ્ઞાન થી અભિમુખ કરવા અને બાળકો તથા નાગરિકોમાં વૈજ્ઞાનિક મનોવલણ વિકસાવવા.

અત્યાર સુધી ૧૮ જિલ્લાઓમાં લોકવિજ્ઞાન કેન્દ્રોની સ્થાપવા કરવામાં આવી છે.

રાજયના બાકીના ૧૩ જીલ્લાઓમાં લોકવિજ્ઞાન કેન્દ્રો સ્થાપવાનું આયોજન છે નવસારી, તાપી, ખેડા, દાહોદ, પંચમહાલ, મહેસાણા, બોટાદ, અરવલ્લી, ગીર સોમનાથ, દ્વારકા, છોટા ઉદેયપુર, મહિસાગર અને મોરબી

લોકવિજ્ઞાન કેન્દ્રો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના પ્રચાર-પ્રસાર થકી લોકજાગ્રુતિ કેળવવા નીચે પ્રમાણેના કાર્યક્રમો હાથા ધરે છે. (૧) વિજ્ઞાન પ્રદર્શન (૨) વૈજ્ઞાનિક દિવસોની ઉજવણી (૩) સાયન્સ ડ્રામા/ સાયન્સ સેમિનાર/ સાયન્સ કવીઝ / ગુજકોસ્ટનાકાર્યક્ર્મો

ઓ.વી.શેઠ લોકવિજ્ઞાન કેન્દ્રને ભારત સરકારનાં વિજ્ઞાન અને પ્રૌધોગિક વિભાગનો એવોર્ડ વિજ્ઞાનનો પ્રચાર-પ્રસારની કામગીરી બદલ મળેલ છે.

આ લોકવિજ્ઞાન કેન્દ્રો કોઇ વિશિષ્ટ સિધ્ધિઓ ધરાવતાં નથી. પરંતુ મોટેભાગે વૈજ્ઞાનિકપ્રચાર પ્રસારની એક સરખા પ્રકારની કામગીરી કરે છે.

આ બધા પ્રદર્શનો, કાર્યક્ર્મો, વર્ક્શોપ, માટેનું આયોજન તેમજ રજૂઆત લોકવિજ્ઞાન કેન્દ્રોના સંચાલક તેમજ સાયન્સકોમ્યુનેકેટર્સ, તથા આમંત્રિત વિષયના નિષ્ણાંત દ્વારા કરવામાં આવે છે.

પ્રાદેશિક કક્ષાના લોકા વિજ્ઞાન કેન્દ્રો ૩ છે. ભાવનગર, રાજકોટ અને વડોદરા

જીલ્લા કક્ષાના લોકા વિજ્ઞાન કેન્દ્રો ૧૫ છે. સુરેન્દ્ર્નગર, સુરત, સાબરકાંઠા, પોરબંદર, પાટણ, નર્મદા, કચ્છ (ભૂજ), જૂનાગઢ, જામનગર, ગાંધીનગર, ડાંગ, ભરૂચ, બનાસકાંઠા, આણંદ, અમરેલી

લોકા વિજ્ઞાન કેન્દ્રોમાં વર્ષ દરમિયાન નીચેના કાર્યક્ર્મો કરવામાં આવે છે. (૧) સાયન્સ સેમિનાર/ વર્ક્શોપ, પોપ્યુલર લેકચર સીરીઝ
(૨) કમ્યુનિટીના કાર્યક્ર્મો
(૩) સાયન્સ ડ્રામા/ સાયન્સ સેમિનાર/ સાયન્સ કવીઝ / ગુજકોસ્ટનાકાર્યક્ર્મો
(૪) વિજ્ઞાન પ્રદર્શન
(૫) વૈજ્ઞાનિક દિવસોની ઉજવણી
(૬)વિજ્ઞાન સફર/ વિડિયોવનના કાર્યક્ર્મો, અંધા શ્રધ્ધા પ્રત્યે વૈજ્ઞાનિક જાગ્રુતિના કાર્યક્ર્મો
(૭) શાળાઓમાં સાયન્સ કલબની સ્થાપના અને પ્રવ્રુતિઓ


હા, જી લોકવિજ્ઞાન કેન્દ્રોની સ્થાપના અને વિકાસની યોજના છે

Intellectual Property Facilitation Centre

પેટન્ટ એ સંશોધકને તેની શોધની જાણકારી લોકસુલભ બનાવવાની શરતે મર્યાદિત સમય માટે પ્રાદેશિક ધોરણે (મોટે ભાગે દેશની સરકાર દ્વારા) આપવામાં આવતો સંપૂર્ણ અધિકાર છે. પેટન્ટ બૌદ્ધિક પ્રતિભાના હક્કનો જ એક પ્રકાર છે. મોટાભાગનાં દેશોમાં પેટન્ટ ધારકની પરવાનગી વગર અન્ય કોઈપણ વ્યક્તિ કે ઉદ્યોગ જે તે શોધનો ઉપયોગ, ઉત્પાદન, વિતરણ કે વેચાણ માટે કરી શકતા નથી. પેટન્ટ એ કાયદાની રૂએ મિલકત હકક છે, જેને બીજાને વેચી શકાય, વારસામાં આપી શકાય અથવા વાપરવાના પરવાના આપી શકાય છે. પેટન્ટ હકક એ પ્રાદેશિક હકક છે તેથી સંશોધકો જે તે દેશોમાં તેમને રસ હોય તે દેશોમાં જરૂરી ફી ભરી, પેટન્ટ મેળવવા અરજી કરી શકે છે.

ભારતમાં પેટન્ટ અવધિ પેટન્ટની અરજી કર્યાથી ર૦ વર્ષ ની છે. એટલે કે ૨૦ વર્ષ બાદ જે તે સંશોધન ખુલ્લા બજારમાં આવી જાય છે, અને તેનું ઉત્પાદન કે નકલ કોઈ પણ કરી શકે છે

પેટન્ટ મેળવવા માટે તે નીચેની શરતોમાં પાર ઉતરવું જરૂરી છે.
નવીનતા
આવિષ્કારને નવીન ત્યારે જ ગણી શકાય કે જયારે તે વૈશ્વિક ધોરણે પ્રાપ્ત પ્રવર્તમાન તકનીકી માહિતીનો કે અવસ્થાનો કોઈ ભાગ ન હોય. મેગેઝીનો, તકનીકી સામયિકો, પુસ્તકો કે વર્તમાનપત્રોમાં દ્રશ્યમાન થતી માહિતીઓ એ પ્રકાશિત માહિતી ગણાય છે. પરિસંવાદ કે અધિવેશનમાં આવિષ્કાર અંગેના મૌખિક વર્ણનને કારણે પણ આવિષ્કાર નવીનતા ગુમાવી શકે છે. કોઈપણ આવિષ્કાર પેટન્ટ ફાઈલ કરાવતા પહેલા સાર્વજનિક ઘટસ્ફોટ કરી દેવામાં આવે તો તે આવિષ્કારને નવીન ગણી શકાય નહીં. તેમજ જે તે રાષ્ટ્રમાં પેટન્ટની અરજી કર્યા તારીખ પહેલા આવિષ્કારના પૂર્વ ઉપયોગથી પણ આવિષ્કાર નવિન્યતા ગુમાવે છે.

સંશોધનાત્મક
સૂચિત આવિષ્કાર પેટન્ટ અરજી કર્યાના વિષયના સંદર્ભમાં કલાકૌશલ ધરાવતી વ્યકિત માટે સાહજીક ન હોવો જોઈએ અને સ્પષ્ટ રીતે જુદો પાડતો હોય.

ઔધોગિક ઉપયોગિતા
પેટન્ટ હકકો મેળવવા માટે આવિષ્કારની કોઈ ઉપયોગિતા હોવી આવશ્યક છે. ઉપયોગિતા વિનાના આવિષ્કારને કાયદાકીય રીતે પેટન્ટ મળી શકે નહીં.

સંશોધન ક્ષુલ્લક હોય અથવા કુદરતી કાયદા વિરૂઘ્ધ હોય ખેત અથવા બાગબાની પઘ્ધતિ
વૈજ્ઞાનિક નિયમોની શોધ અથવા સાત્વિક સિઘ્ધાંત સ્થાપના
ગાણિતિક અથવા કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ
તબીબી, શસ્ત્રક્રિયા, ઉપચાર રોગ પ્રતિકારક, નિદાન, ઉપચાર પઘ્ધતિ
અણુશકિતને લગતી શોધ
લેખન, નાટકીય, સંગીત, કલા
બૌઘ્ધિક કાર્ય કરવાની પઘ્ધતિ, નીતિ, યોજના કે રમત રમવાની પઘ્ધતિ
માહિતીની રજુઆત
પરંપરાગત જ્ઞાન અથવા તેની પ્રતિકૃતિ

લોગો ક્યારેય રજીસ્ટર થયેલ ના હોવો જોઇએ IPR ના નિયમો હેઠળ રજીસ્ટર થયેલ લોગોની કોપી ના હોવી જોઇએ. કંપનીનો લોગો તદન નવીન હોવો જોઇએ. લોગો બીજાને વેચી શકાય, વારસામાં આપી શકાય અથવા વાપરવાના પરવાના આપી શકાય. બીજા કોઇપણ પેટન્ટધારકની પરવાનગી વગર ઉત્પાદન, વેચાણ કે ઉપયોગ કરી શકતા નથી.

લોગોમાં જે નામ રાખવામાં આવે તેનું પ્રોડકટ સાથે નામ મળતું હોવું જરુરી નથી. પણ પ્રોડકટ ને સબધિંત હોવુ જોઇએ.

અરજી અંગ્રેજી અથવા હિન્દીમાં હોવી જોઇએ. લોગોનો માલિક અથવા લોગોના ઉપયોગ કરવવા માટે રજીસ્ટ્રેશન માટેની અરજી લેખિતમાં હોવી જોઇએ.

અરજદારનું અને ભાગીદાર ( જો હોય તો) નું નામ અને સરનામું અને અટોરની. લોગો નાં ઉપયોગ માટેનો સમયગાળો અને હસ્તાક્ષર. રજીસ્ટ્રેશન ઓછમાં ઓછા ૧૨ મહિનામાં થઇ જાય છે.

જે કંપનીના નામથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું હોય એની પ્રોસેસ પુરી થાય પછી લોગો પ્રદર્શિત કરાય.

એક લોગોની અંદર જેટલી પ્રોડકટ વેચવી હોય તેટલી વેચી શકાય પણ તેને દર્શાવવી પડે.

લોગોમાં રાખેલ નામ અને કંમ્પની રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાની હોય એ બન્નેના નામ એક જ સરખા જ હોવા જોઇએ એ જરુરી નથી.

ત્રણ સિંહની આક્રુતિવાળો લોગો બનાવ્યો હોય તો એ રજીસ્ટર્ડ થઇ શકે કે એ રાષ્ટ્રીય ચિન્હની નજીક દેખાતો હોવાથી શકય ન બને. ત્રણ સિંહની આક્રુતિવાળો લોગો રાષ્ટ્રીય ચિન્હ જેવો જ હોય તો એ રજીસ્ટર્ડ ન થઇ શકે.

એક જ કંમપની દ્વારા ખાવાની વસ્તું અને સાબુ તેમજ શેમ્પુનું ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હોય તો એ શકય બને.

Maths Science Questionnaire Programme

આ કાર્યક્રમનો ઉદેશ શાળાના બાળકોમાં ગણિત અને વિજ્ઞાનના વિષયોમાં અભિરૂચી વધારવાનો તથા આ વિષયો અધરા છે તેઓ હાઉ દૂર કરવાનો છે. ઉપરાંત ગ્રામ્યન વિસ્તા રમાં જયાં શાળાઓમાં શિક્ષકોની ધટ છે ત્યાંે ગણિત-વિજ્ઞાન વિષયોમાં વિદ્યાર્થીઓની મુશ્કેઓલીઓ દૂર કરવાનો છે.

કાર્યક્રમ શરૂ થયા પછી ધોરણવાર, વિષય વાર અને પ્રકરણ પ્રમાણે પ્રશ્રોના જવાબ સાંભળવા મળશે. આપના પ્રશ્રનો જવાબ સાંભળવા તમારે સતત કાર્યક્રમ જોતા રહેવું જોઈએ અને ટોલ ફ્રી નંબર (૧૮૦૦૨૩૩૪૪૫૫) ઉપર કાર્યક્રમ દરમ્યાુન પ્રશ્રનો પૂછી શકાશે.

LAQ

Patent Information Centre

A Patent is a statutory right for an invention granted for a limited period of time to the patentee by the Government, in exchange of full disclosure of his invention for excluding others, from making, using, selling, importing the patented product or process for producing that product for those purposes without his consent.

Patent protection is territorial right and therefore it is effective only within the territory of India. However, filing an application in India enables the applicant to file a corresponding application for same invention in convention countries, within or before expiry of twelve months from the filing date in India. Therefore, separate patents should be obtained in each country where the applicant requires protection of his invention in those countries. There is no patent valid worldwide.

It is possible to file an international application known as PCT application in India in the Patent Offices located at Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi. All these offices act as Receiving Office (RO) for International application. The addresses of these offices are available on the website of CGPDTMhttp://www.ipindia.nic.in/

An invention relating either to a product or process that is new, involving inventive step and capable of industrial application can be patented. However, it must not fall into the categories of inventions that are non- patentable under section 3 and 4 of the Act.

A patent application can be filed either by true and first inventor or his assignee, either alone or jointly with any other person. However, legal representative of any deceased person can also make an application for patent.

A patent application can be filed with Indian Patent Office either with complete specification or with provisional specification along with fee as prescribed in schedule I. In case the application is filed with provisional specification, then one has to file complete specification within 12 months from the date of filing of the application. There is no extension of time to file complete specification after expiry of said period.

From 20th July, 2007 the Indian Patent Office has put in place an online filing system for patent application. More information for filing online application is available on the website of Patent Office http://www.ipindia.nic.in/ This facility is also available for filing trademarks application.

An invention to become patentable subject matter must meet the following criteria -

 • It should be novel.
 • It should have inventive step or it must be non-obvious
 • It should be capable of Industrial application.
 • It should not fall within the provisions of section 3 and 4 of the Patents Act 1970.

The application for patent should be filed before the publication of the invention and till then it should not be disclosed or published. Disclosure of invention by publication before filing of the patent application may be detrimental to novelty of the invention as it may no longer be considered novel due to such publication. However, under certain conditions, there is grace period of 12 months for filing application even after publication.

Generally, a patent application for the invention which has been either published or publicly displayed cannot be filed. However the Patents Act provides a grace period of 12 months for filing of patent application from the date of its publication in a journal or its public display in a exhibition organized by the Government or disclosure before any learned society or published by applicant. The details conditions are provided under Chapter VI of the Act (Section 29-34).

A patent specification can be prepared by the applicant himself or his registered and authorized agent. The patent specification generally comprises of the title of the invention indicating its technical field, prior art, draw backs in the prior art, the solution provided by the inventor to obviate the drawbacks of the prior art, a concise but sufficient description of the invention and its usefulness, drawings (if Any) and details of best method of its working. The complete specification must contain at least one claim or statement of claims defining the scope of the invention for which protection is sought for.

Indian Patent Law follows first to file system. Provisional specification describes the nature of the invention to have the priority date of filing of the application in which the inventive idea has been disclosed. It must be followed by a complete specification describing the details of the invention along with a statement of claims within 12 months after filing of the provisional application. If the complete specification is not filed within the prescribed period, the application is treated as deemed to have been abandoned

Generally, an application filed with provisional specification is known as provisional application which is useful in establishing a priority date for your invention. Moreover, filing of a provisional application is useful as it gives sufficient time to the applicant to assess and evaluate the market potential of his invention before filing complete specification. However, it is not necessary to file an application with provisional specification and one can file application directly with complete specification.

Yes. All the patent applications are kept secret upto 18 months from the date of filing or priority date whichever is earlier and thereafter they are published in the Official Journal of the Patent Office which is published every week and also available on the IPO website. After its publication, public can inspect the documents and also may take the photocopy thereof on payment of the fee as prescribed.

Every application for patent is published after 18 months from the date of its filing or priority date whichever is earlier. However, following applications are not published.

 • Application in which secrecy direction is imposed
 • Application which has been abandoned u/s 9(1) and
 • Application which has been withdrawn 3 months prior to 18 months

Yes, the applicant can make a request for early publication in Form 9 along with the prescribed fee. After receiving such request the Patent Office publishes such application within a period of one month provided the invention contained thereon does not relate to atomic energy or defence purpose.

The patent application is not examined automatically after its filing. The examination is done only after receipt of the request of examination either from the applicant or from third party.

The request for examination can be filed within a period of 48 months from the date of priority or date of filing of the application whichever is earlier. For more details kindly refer to rule 24B of the Patents Rules 2003 as amended upto 2006.

There is no provision for filing a request for early examination. The applications are examined in the order in which requests for examination are filed. However, an express request for examination before expiry of 31 months can be made in respect of the applications filed under Patent Cooperation Treaty known as National Phase applications by payment of the prescribed fee.

After examination, the Patent office issues an examination report to the applicant which is generally known as First Examination Report (FER). Thereafter the applicant is required to comply with the requirements within a period of twelve months from the date of FER. In case, the application is found to be in order for grant, the patent is granted, provided there is no pre-grant opposition is filed or pending. A letter patent is issued to the applicant. However, in case a pre-grant opposition is pending, the further action is taken after disposition of the pre-grant opposition.

If the applicant is not able to comply with or meet the requirement within 12 months, or does not submit the documents which were sent to him for compliance within the said period, the application is deemed to have been abandoned.

There is no provision for extension of time beyond the period of 12 months.

If applicant has not complied with the requirements within the prescribed time, and no request for hearing has been made by the applicant, the controller may not provide the opportunity of being heard. However the Controller shall provide an opportunity of being heard to the applicant before refusing his application if a request for such hearing has been made by the applicant at least 10 days in advance before expiry of the statutory period.

After filing the application for the grant of patent, a request for examination is required to be made by the applicant or by third party and thereafter it is taken up for examination by the Patent office. Usually, the First Examination Report is issued and the applicant is given an opportunity to correct the deficiencies in order to meet the objections raised in the said report. The applicant must comply with the requirements within the prescribed time otherwise his application would be treated as deemed to have been abandoned. When all the requirements are met, the patent is granted and notified in the Patent office Journal. However before the grant of patent and after the publication of application, any person can make a representation for pre-grant opposition.

A representation for pre-grant opposition can be filed within six months from the date of publication of the application u/s 11A or before the grant of patent. The grounds on which the representation can be filed are provided u/s 25(1) of the Patents Act 1970.

There is no fee for filing representation for pre-grant opposition? This can be filed by any person.

The grounds for filing post-grant opposition are contained in section 25(1) of the Patents Act 1970.

Yes, it is possible to file representation for pre-grant opposition even though there is no request for examination has been filed. However, the representation will be considered only when a request for examination is received within the prescribed period.

The time for filing post-grant opposition is 12 months from the date of publication of the grant of patent in the official journal of the patent office.

The post grant opposition has to be filed in the prescribed form 7 along with prescribed fees of Rs.1500 for natural person and Rs.6000 for person other than natural person. The post grant opposition has to be filed by the person interested and not by any other person.

The grounds for filing post-grant opposition are contained in section 25(2) of the Patents Act 1970.

No, normally all the communications with the office are done through written correspondence. However, interviews relating to patent application can be had with examiners with prior appointment on any working day during prosecution stage.

The information relating to the patent application is published in the Patent office Journal issued on every Friday. This is also available in electronic form on the website of the Patent Office

The Patent office Journal contains information relating to patent applications which are published u/s 11A, post grant publication, restoration of patent, notifications , indexes, list of non-working patents and notices Issued by the Patent Office relating to Patents, etc..

The Patent office Journal can be subscribed by making payment of Rs 400/- in cash or by DD/cheque in favour of the Controller of Patents. This is also available in CD form. However, the journal can be downloaded from the website free of charge.

The Patent office Journal is freely available on patent office site i.e. www.ipindia.nic.in.This is also available in the technical libraries maintained by the Patent Offices. The library facilities are available to the public free of charge from Monday to Friday on working days except holidays.

These words are normally used by the patent applicant to their products after filing his application for patent so that the public is made aware that a patent application has been filed in respect of that invention. Use of these words where no application has been made is prohibited under the Patent law. However, use of such words by the patent applicant does not prohibit the third party to plead as innocent unless the patent number is indicated.

Marking of a product with the words "patent pending” or "Patent applied for” after filing of the application for patent serve as a notice to the public that an application for patent is pending with the Patent Office but there is no legal significance of these words. The infringement action can be initiated only after the patent is granted.

The Patent Office has no role in the commercialization of patent. However, the information relating to patent is published in the Patent Office journal and also published on the Patent Office website which is accessible to the public worldwide. This certainly helps the applicant to attract potential user or licensee. The patent office also compiles a list of patents which are not commercially worked in India.

The person concerned can perform a preliminary search on Patent Office website in the Indian patent data base of granted patent or Patent Office journal published every week or by making search in the documents kept in the Patent Office Search and Reference Room, which contains Indian patents arranged according to international patent classification system as well in serial number. It is open to the general public from Monday to Friday, except Gazetted holidays. The public can also conduct search free of charge on the website of Patent Office. The person concerned can also make a request for such information under section 153 of the Act

Term of every patent in India is 20 years from the date of filing of patent application, irrespective of whether it is filed with provisional or complete specification. However, in case of applications filed under PCT the term of 20 years begins from International filing date.

Yes, the application filing fees for an individual person(natural person) is Rs.1, 000/- and for a legal entity other than individual is Rs.4, 000/- up to 10 claims and 30 pages. However, in case, the number of pages exceed beyond 30, then natural person has to pay Rs.100/- each extra page and person other than natural person has to pay Rs.400/- per page. Similarly if the number of claims exceed beyond 10, then natural person has to pay Rs.200/- for each additional claim and person other than natural person has to pay Rs.800/- for each additional claim.

After the grant of patent, every patentee has to maintain the patent by paying renewal fee every year as prescribed in the schedule I. For first two years, there is no renewal fee. The renewal fee is payable from 3rd year onwards. In case the renewal fee is not paid the patent will be ceased.

The patentee has choice to pay the renewal fees every year or he can pay in lump sum as well.

A request for restoration of patent can be filed within 18 months from the date of cessation of patent along with the prescribed fee. After receipt of the request the matter is notified in the official journal for further processing of the request.

A Patent agent is a registered person with Indian Patent Office whose name is entered in the patent agent register after being declared qualified the patent agent examination conducted by the patent office and who is entitled

 • to practice before the Controller
 • to prepare all documents, transact all business and discharge such other functions as may be prescribed in connection with any proceeding before the Controller under this Act.
Eligibility conditions for registration as patent agents are below.-
A person shall be qualified to have his name entered in the register of patent agents if he fulfills the following conditions, namely
 • he is a citizen of India
 • he has completed the age of 21 years
 • he has obtained a degree in science, engineering or technology from any university established under law for the time being in force in the territory of India or possesses such other equivalent qualifications as the Central Government may specify in this behalf, and, in addition,
 • has passed the qualifying examination prescribed for the purpose, or
 • has, for a total period of not less than ten years, functioned either as an examiner or discharged the functions of the Controller under section 73 or both, but ceased to hold any such capacity.

No, it is not necessary under the patent law to engage a registered patent agent for filing an application for patent. The applicant is free to file an application by himself or through the patent agent. However, an applicant who is not a resident of India is required to file either through the registered patent agent or must give an address for service in India

No, Patent Office does not make any recommendations regarding selection of a patent agent. However, the applicant is free to appoint any patent agent from a list of patent agents maintained by the office. This list can also be viewed at Patent Office website.

No. This is a matter between the applicant and the patent agent. The Patent Office has no role in ascertaining or assisting the fee charged by a patent agent.

Generally speaking, it is not necessary to obtain prior permission from the Patent Office to file patent application abroad under following circumstances.

 • Applicant is not Indian resident and invention is originated abroad about.
 • If the applicant is Indian resident, a patent application has been filed in India and six weeks period is over from that date.
 • The invention does not belong to Atomic Energy or defence purpose.
In other circumstances, the prior permission is required. For further details kindly refer to section 39 of the Patents Act, 1970.

The person is required to take prior permission from the Patent Office under following circumstances.

 • The applicant is Indian resident and invention is originated in India,
 • Applicant does not wish to file patent application in India prior to filing abroad.
 • If the applicant is Indian resident, a patent application has been filed in India and six weeks period is not yet over from that date
 • The invention relates to atomic energy or defence purpose.

If the invention uses a biological material which is new, it is essential to deposit the same in the International Depository Authority (IDA) prior to the filing of the application in India in order to supplement the description. The description in the specification should contain the name and address of the International Depository Authority and, date and number of deposition of Biological material. If such biological material is already known, in such case it is not essential to deposit the same. For more details log on tohttp://www.ipindia.nic.in/

Yes, there is an International Depository Authority in India located at Chandigarh which is known as Institute of Microbial Technology (IMTECH). The more details on this depository authority can be had on its websitehttp://imtech.res.in/

 • http://www.gujaratindia.com, Government of Gujarat : External website that opens in a new window
 • OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER,GUJARAT STATE
 • Gujarat State Innovation Council : PDF file opens in New Window
 • http://www.gswan.gov.in, GSWAN : External website that opens in a new window
 • Vibrant Gujarat 2019: External website that opens in a new window
 • http://india.gov.in, The National Portal of India : External website that opens in a new window
 • http://www.dst.gov.in/, Department of Science and Technology : External website that opens in a new window
Go to Navigation